I/ TCL:

  • Bấm và giữ phím Vol- trên mặt máy trở về 0 đồng thời bấm phím Dislay trên mặt remote sẽ chuyển vào chế độ service.
  • Sử dụng phím số từ 1 …9 để vào menu chức năng
  • Sử dụng phím Pro+ hay Pro- để chọn
  • Sử dụng phím Vol+ hay Vol- để điều chỉnh
  • Sử dụng phím T/Av để kiểm tra ba lái tia đèn hình

II/  Daewoo:
1 – loại 1:
Chansis C185N;
IC: TDA 9381….
Cách mở service như sau:
– Đưa chương trình TV về kênh 91.
– Vào menu chức năng chỉnh độ nét (sharpness) = 0.
– ấn lần lượt (thật nhanh) Skip — move — menu.
– Dùng các fím CH+/- để thay đổi các chức năng.
– Dùng fím Vol +/- để tăng giảm.

2 – Loại 2:
Cách mở service như sau:
– Đưa chương trình TV về kênh 91.
– Vào menu chức năng chỉnh độ nét (sharpness) = 0.
– ấn lần lượt (thật nhanh) Pinp — Swap — menu.
– Dùng các fím CH+/- để thay đổi các chức năng.
– Dùng fím Vol +/- để tăng giảm.
.3 – Cách 3.
Dùng Remote chuyên dụng của hãng DAEWOO

III/ LG:

Cách 1:

– bấm đồng thời phím OK (trên Tivi) và phím OK (trên Remote)

– bấm phím màu vàng (trên Remote) để lật trang.

– nhớ dữ liệu : phím OK

– thoát khỏi service : phím TV/AV và Power off

Cách 2:

– Tắt công tắc chính nguồn điện

– bấm và giữ  phím Vol+ sau đó mở  công tắc chính mà vẫn giữ phím vol+

Cách 3:

Model: 21FX5REE -TD

– Bấm Vol về 0

– bấm và giữ đồng thời 2 phím Menu (trên TV) và trên Remote khoảng 5s cho đến khi máy đi vào chế độ  service

IV/  SamSung :

Với tất cả các loại TV sam sung có các cách mở chính sau:

1 – Loại 1:
PV 1, STC 11A,B,C, STC 12B
– ấn lần lượt các fím sau: Power off — P.STD — HELP — SLEEP — Power on.
– Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.

2 – Loại 2:
STC 13A, S 15A, STC 57
– ấn lần lượt các fím sau: Power off — Display — Pic. STD — Mute — Power on.
– Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.

3 – Loại 3:
– ấn lần lượt các fím sau: Power off — Display — Menu — Mute — Power on.
– Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.

4 – Loại 4:
– ấn lần lượt các fím sau: Power off — Info — Menu — Mute — Power on.
– Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.

IV/ TOSHIBA:
nhấn Menu trên máy rồi bấm phím Mute trên remote.

Advertisements